اولین کارخانه تولید کننده لباس کار در تهران ,

menuordersearch
karpoosh.com
لباس کارتولید کننده تیشرت کار و تولید کننده تیشرت تبلیغاتیروپوش پزشکی،روپوش بیمارستانی،لباس کار،خرید اینترنتی روپوش پزشکی،مدل مانتو حاشیه دارانواع روپوش

لباس کار

لباس کار طرح مهندسی لپ لپ
باس کار طرح مهندسی لپ لپ سبز-طوسی
لباس کار طرح مهندسی بهران مشکی-طوسی با مغزی سبز
لباس کار طرح مهندسی بهران مشکی-طوسی با مغزی سبز - موجودی: 0
کاپشن شلوار طرح مهندسی لپ لپ آبی-قرمز

کاپشن شلوار طرح مهندسی لپ لپ آبی-قرمز

تومان
لباس کار طرح مهندسی مشکی-نسکافه ای
لباس کار طرح مهندسی مشکی-نسکافه ای - موجودی: 0
لباس کار طرح مهندسی مشکی نسکافه ای

لباس کار طرح مهندسی مشکی نسکافه ای

تومان
لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _ آبی سایز L (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _ آبی سایز XL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _ آبی سایز XXL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _ آبی سایز XXXL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _ آبی سایز M (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _ آبی سایز M (تولید کننده لباس کار در تهران) - موجودی: 120
لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _آبی کارپوش تولید کننده لباس کار در تهران

لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _آبی کارپوش تولید کننده لباس کار در تهران

114,000 تومان
سفارشی شرکت BH شماره 2
سفارشی شرکت BH شماره 2 - موجودی: 0
سفارشی شرکت BHشماره 2

سفارشی شرکت BHشماره 2

تومان
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای سایز XL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای سایز XXL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای سایز XXXL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای سایز M (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای سایز L (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای سایز L (تولید کننده لباس کار در تهران) - موجودی: 325
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای (تولید کننده لباس کار در تهران)

لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای (تولید کننده لباس کار در تهران)

85,000 تومان
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد سایز XXXL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد سایز L (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد سایز M (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد سایز XL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد سایز XXL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد سایز XXL (تولید کننده لباس کار در تهران) - موجودی: 519
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد (تولید کننده لباس کار در تهران)

لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد (تولید کننده لباس کار در تهران)

85,000 تومان
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز سایز XXXL(تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز سایز لارج (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز سایز XL(تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز سایز XXL(تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز سایز XXL(تولید کننده لباس کار در تهران) - موجودی: 325
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز (تولید کننده لباس کار در تهران)

لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز (تولید کننده لباس کار در تهران)

85,000 تومان
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ طوسی (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ طوسی (تولید کننده لباس کار در تهران) - موجودی: 329
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ طوسی (تولید کننده لباس کار در تهران)

لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ طوسی (تولید کننده لباس کار در تهران)

85,000 تومان
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ زرد (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ زرد (تولید کننده لباس کار در تهران) - موجودی: 345
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ زرد (تولید کننده لباس کار در تهران)

لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ زرد (تولید کننده لباس کار در تهران)

85,000 تومان
کاپشن شلوار ست ورک (طوسی نارنجی)
کاپشن شلوار ست ورک (طوسی نارنجی)
کاپشن شلوار ست ورک (طوسی نارنجی) - موجودی: 78
کاپشن شلوار مهندسی مدل ست ورک (طوسی-نارنجی)

کاپشن شلوار مهندسی مدل ست ورک (طوسی-نارنجی)

750,000 تومان

ایمنی

فیلتر ماسک

فیلتر ماسک

تومان
عینک ایمنی North مدل N-Vision T5655
عینک ایمنی North مدل N-Vision T5655 - موجودی: 120
 عینک ایمنی North مدل N-Vision T5655

عینک ایمنی North مدل N-Vision T5655

تومان
عینک ایمنی North مدل Tornado T5700
عینک ایمنی North مدل Tornado T5700 - موجودی: 150
 عینک ایمنی North مدل Tornado T5700

عینک ایمنی North مدل Tornado T5700

تومان
عینک سفید مدل AT 111 توتاص
عینک سفید مدل AT 111 توتاص - موجودی: 202
عینک سفید مدل AT 111 توتاص

عینک سفید مدل AT 111 توتاص

11,000 تومان
عینک دودی مدل AT 118 توتاص
عینک دودی مدل AT 118 توتاص - موجودی: 2
عینک دودی مدل AT 118 توتاص

عینک دودی مدل AT 118 توتاص

11,000 تومان
عینک جیوه ای مدل AT 115 توتاص
عینک جیوه ای مدل AT 115 توتاص - موجودی: 2
عینک جیوه ای مدل AT 115 توتاص

عینک جیوه ای مدل AT 115 توتاص

11,000 تومان
عینک سبز مدل AT 115
عینک سبز مدل AT 115 - موجودی: 31
عینک سبز مدل AT 115 توتاص

عینک سبز مدل AT 115 توتاص

11,000 تومان
عینک دودی مدل AT 115 توتاص
عینک دودی مدل AT 115 توتاص - موجودی: 85
عینک دودی مدل AT 115 توتاص

عینک دودی مدل AT 115 توتاص

11,000 تومان
عینک جیوه ای مدل AT 114 توتاص
عینک جیوه ای مدل AT 114 توتاص - موجودی: 86
عینک جیوه ای مدل AT 114 توتاص

عینک جیوه ای مدل AT 114 توتاص

11,000 تومان
عینک دودی مدل AT 114 توتاص
عینک دودی مدل AT 114 توتاص - موجودی: 31
عینک دودی مدل AT 114 توتاص

عینک دودی مدل AT 114 توتاص

11,000 تومان

آتش نشان

سیستم تنفسی دراگر مدل pss-3000
سیستم تنفسی دراگر مدل pss-3000 - موجودی: 4
دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 3000

دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 3000

12,700,000 تومان
دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 7000
دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 7000 - موجودی: 15
دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 7000

دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 7000

15,800,000 تومان
دستگاه تنفسی دراگر مدل paslite
دستگاه تنفسی دراگر مدل paslite - موجودی: 17
دستگاه تنفسی دراگر مدل pas lite

دستگاه تنفسی دراگر مدل pas lite

14,000,000 تومان
کپسول آتش نشانی 6 کیلوگرمی دژ
کپسول آتش نشانی 6 کیلوگرمی دژ - موجودی: 124
کپسول آتش نشانی 6 کیلویی پودری دژ

کپسول آتش نشانی 6 کیلویی پودری دژ

105,000 تومان
کپسول خاموش کننده آتش یک کیلویی بایا سیلندر
کپسول خاموش کننده آتش یک کیلویی بایا سیلندر - موجودی: 75
کپسول خاموش کننده آتش نشانی

کپسول خاموش کننده آتش نشانی

68,000 تومان
ماسک فرار MSA MSR2
ماسک فرار MSA MSR2 - موجودی: 45
ماسک فرار MSA MSR2

ماسک فرار MSA MSR2

370,000 تومان
چینی گرید 1
چینی گرید 1 - موجودی: 219
شلنگ آتش نشانی اتریش هابرکورن

شلنگ آتش نشانی اتریش هابرکورن

27,000 تومان
نازل کف سازوترکیبی(storz&british)،اینداکتور کف ساز سیستم bsآلومینیومی،پرده آب سیستم storz آلومینیومی،فشارسنج بین مسیرسیستم stors آلومینیومی فشارسنج بین مسیرو...
نازل کف سازوترکیبی(storz&british)،اینداکتور کف ساز سیستم bsآلومینیومی،پرده آب سیستم storz آلومینیومی،فشارسنج بین مسیرسیستم stors آلومینیومی فشارسنج بین مسیرو... - موجودی: 10
شلنگ آتش نشانی چینی گرید 1

شلنگ آتش نشانی چینی گرید 1

تومان
ماسک فرار Drager PARAT 3100
ماسک فرار Drager PARAT 3100 - موجودی: 66
ماسک فرار Drager PARAT 3100

ماسک فرار Drager PARAT 3100

290,000 تومان
ماسک فرار Drager PARAT 3200
ماسک فرار Drager PARAT 3200 - موجودی: 45
ماسک فرار Drager PARAT 3200

ماسک فرار Drager PARAT 3200

300,000 تومان
پرفروشترین کالاها
جلیقه کتان مردانه کاردینال
جلیقه کتان مردانه کاردینال - موجودی: 0
جلیقه کتان مردانه کاردینالجلیقه کتان مردانه کاردینال98,000 تومان
تندیس
تندیس - موجودی: 18
تندیستندیس145,000 تومان
صبا _ نگار _ روناک
صبا _ نگار _ روناک - موجودی: 230
روپوش پزشکی صبا_نگار_روناکروپوش پزشکی صبا_نگار_روناک410,000 تومان
جلیقه کار مهندسی کتان
جلیقه کار مهندسی کتان - موجودی: 91
جلیقه کتان مردانه توریجلیقه کتان مردانه توری120,000 تومان
روپوش پزشکی _ آزمایشگاهی نیکا _ تینا مدل کیمیا
روپوش پزشکی _ آزمایشگاهی نیکا _ تینا مدل کیمیا - موجودی: 651
روپوش پزشکی و آزمایشگاهی نیکا_تینا مدل کیمیاروپوش پزشکی و آزمایشگاهی نیکا_تینا مدل کیمیا320,000 تومان
روپوش پزشکی _ آزمایشگاهی ارغوان _ هلیا
روپوش پزشکی _ آزمایشگاهی ارغوان _ هلیا - موجودی: 245
روپوش پزشکی و آزمایشگاهی ارغوان _ هلیا مدل کیمیاروپوش پزشکی و آزمایشگاهی ارغوان _ هلیا مدل کیمیا280,000 تومان
مانتو شیک 97
مانتو شیک 97 - موجودی: 234
گیسوگیسو149,000 تومان
جلیقه کار پارچه ای
جلیقه کار پارچه ای - موجودی: 36
جلیقه کار پارچه ایجلیقه کار پارچه ای75,000 تومان
کاپشن شلوار ست ورک (طوسی نارنجی)
کاپشن شلوار ست ورک (طوسی نارنجی)
کاپشن شلوار ست ورک (طوسی نارنجی) - موجودی: 78
کاپشن شلوار مهندسی مدل ست ورک (طوسی-نارنجی)کاپشن شلوار مهندسی مدل ست ورک (طوسی-نارنجی)750,000 تومان
دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 7000
دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 7000 - موجودی: 15
دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 7000دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 700015,800,000 تومان
تولید کننده لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در مشهد تولیدی لباسکار در کرج تولید کننده لباس کار در تهران تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در اصفهان تولید کننده تیشرت کار تولید کننده تیشرت تبلیغاتی تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در تهران تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در اصفهان تولیدی لباس کار در تهرانتولید کننده لباس کار در تهران تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در اصفهان تولیدی لباس کار درتولید کننده لباس کار در تهران تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در اصفهان تولید کننده تیشرت کار تولید کننده تیشرت تبلیغاتی تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در تهران تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در اصفهان تولیدی لباس کار در تهرانتولید کننده لباس کار در تهران تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در اصفهان تولیدی لباس کار در تهرانتولید تولید کننده لباس کار در تهران تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در اصفهان تولید کننده تیشرت کار تولید کننده تیشرت تبلیغاتی تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در تهران تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در اصفهان تولیدی لباس کار در تهرانتولید کننده لباس کار در تهران تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در اصفهان تولیدی لباس کار در تهرانتولید  بیمه کوثر تولید کننده لباس کار در تهران تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در اصفهان تولید کننده تیشرت کار تولید کننده تیشرت تبلیغاتی تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در تهران تولیدی لباس کار در تهران تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در کرج تولید کننده لباس کار در اصفهان تولیدی لباس کار در تهرانتولید کننده
جدیدترین کالاها + لیست کامل
لباس کار طرح مهندسی لپ لپ
باس کار طرح مهندسی لپ لپ سبز-طوسی
لباس کار طرح مهندسی بهران مشکی-طوسی با مغزی سبز
لباس کار طرح مهندسی بهران مشکی-طوسی با مغزی سبز - موجودی: 0
کاپشن شلوار طرح مهندسی لپ لپ آبی-قرمزکاپشن شلوار طرح مهندسی لپ لپ آبی-قرمز تومان
لباس کار طرح مهندسی مشکی-نسکافه ای
لباس کار طرح مهندسی مشکی-نسکافه ای - موجودی: 0
لباس کار طرح مهندسی مشکی نسکافه ایلباس کار طرح مهندسی مشکی نسکافه ای تومان
سیستم تنفسی دراگر مدل pss-3000
سیستم تنفسی دراگر مدل pss-3000 - موجودی: 4
دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 3000دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 300012,700,000 تومان
دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 7000
دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 7000 - موجودی: 15
دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 7000دستگاه تنفسی دراگر مدل pss 700015,800,000 تومان
دستگاه تنفسی دراگر مدل paslite
دستگاه تنفسی دراگر مدل paslite - موجودی: 17
دستگاه تنفسی دراگر مدل pas liteدستگاه تنفسی دراگر مدل pas lite14,000,000 تومان
لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _ آبی سایز L (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _ آبی سایز XL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _ آبی سایز XXL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _ آبی سایز XXXL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _ آبی سایز M (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _ آبی سایز M (تولید کننده لباس کار در تهران) - موجودی: 120
لباس کار طرح بوفالو سرمه ای _آبی کارپوش تولید کننده لباس کار در تهرانلباس کار طرح بوفالو سرمه ای _آبی کارپوش تولید کننده لباس کار در تهران114,000 تومان
سفارشی شرکت BH شماره 2
سفارشی شرکت BH شماره 2 - موجودی: 0
سفارشی شرکت BHشماره 2سفارشی شرکت BHشماره 2 تومان
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای سایز XL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای سایز XXL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای سایز XXXL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای سایز M (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای سایز L (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای سایز L (تولید کننده لباس کار در تهران) - موجودی: 325
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای (تولید کننده لباس کار در تهران) لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ سرمه ای (تولید کننده لباس کار در تهران) 85,000 تومان
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد سایز XXXL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد سایز L (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد سایز M (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد سایز XL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد سایز XXL (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد سایز XXL (تولید کننده لباس کار در تهران) - موجودی: 519
لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد (تولید کننده لباس کار در تهران)لباس کار طرح ایران خودرو طوسی _ زرد (تولید کننده لباس کار در تهران)85,000 تومان
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز سایز XXXL(تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز سایز لارج (تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز سایز XL(تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز سایز XXL(تولید کننده لباس کار در تهران)
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز سایز XXL(تولید کننده لباس کار در تهران) - موجودی: 325
لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز (تولید کننده لباس کار در تهران) لباس کار طرح ایران خودرو سرمه ای _ قرمز (تولید کننده لباس کار در تهران) 85,000 تومان

ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

aparatfacebooktwitertelegramgoogleinstagram
logo

دفتر مرکزی
استان البرز- میدان شاه عباسی- خیابان فاطمیه-پلاک 7

تلفن های تماس
026-32402558
09372552701​
info@karpoosh.com